06 13109006          karina@bevrijdjezelfvantrauma.nl        

Van pijn naar Zijn

Van pijn naar Zijn

In de meer dan honderd sessies die ik in 2022 met lichaamsgericht trauma werk heb gegeven, heb ik gezien dat als jouw lichaam zich veilig voelt, de brokjes van trauma weer terugkomen en je lichaam zich kan ontladen. Het wordt dan meer vrij. Ik heb waargenomen hoe bepaalde overtuigingen op trauma ontstaan ('Ik ben waardeloos', ' als ik hulp aanvaard ben ik zwak', 'ik moet de harmonie bewaren') en hoe waar ze lijken. Maar dat zijn ze niet.

Ik heb gezien hoe jij loskwam van je oude pijn en hoe je nieuwe keuzes maakte. En dat het leven jou tegemoet kwam, door synchroniciteit op een diepere laag. Voor je ego soms een beetje lastig, omdat het zijn houvast niet kwijt wil/durft te raken -wat vanuit trauma gezien heel begrijpelijk is- maar voor je lichaam en ziel een zegen.

Ik werd er super blij van.

 

Eigen kracht, autonomie en rust

Meerdere vrouwen, die in een ongezonde relatie verwikkeld waren, konden zien hoe hun overlevingspatroon van 'anderen willen redden' deze verbinding in stand hield en deel van hun houvast was geworden. In hun gezonde verlangen op eigen benen te staan, kwamen oude trauma delen, zoals gevoelens van paniek, in een 'gat' vallen, walging, woede en angst terug.

Door deze verwarring stap voor stap ruimte te geven (in lichte trance of regressie) kwamen eigen kracht, autonomie en innerlijke rust terug. Het leven zelf kwam deze vrouwen op allerlei manieren te hulp door onverwachte financiele steun, een nieuwe eigen plek die precies klopte, vrienden die zich mobiliseerden, kinderen die opluchting toonden.

 

'Blijven' in plaats van 'vertrekken'

Mannen die hun hele leven lang al op de vlucht waren als er disharmonie leek te ontstaan, zoals de man die zei: Vertrekken kan ik wel, dat heb ik mijn leven lang gedaan. Maar hoe blijf ik? konden voelen hoe dat patroon terugging op jeugdtrauma, waarbij ze het gevoel hadden tussen hun ruzie makende ouders in te staan en gevoelens van onmacht, woede en verdriet niet opnieuw wilden ervaren (het levensprogramma 'Dit nooit meer').

Dat ze door lichaamscontact te hebben (met de therapeut), hand in hand, hand op arm, oogcontact houden, letterlijk in hun lichaam konden blijven, terwijl ze opnieuw door deze intense gevoelens heen gingen en iemand tegen ze kon zeggen: Het ligt niet aan jou.

Dat ze merkten, dat hun relatie(s) hierdoor verbeterden en zij zelf meer innerlijke rust ervaarden. De buitenwereld hen daarbij tegemoet kwam, door hen als meer verbonden te ervaren waar door er letterlijk meer harmonie ontstond, maar dan belichaamd.

 

Geestelijk ontwaakt EN trauma

Tot slot hoog-gevoelige, intuitieve, energetische mensen die voor het eerst begrepen dat hun hoog-gevoeligheid niet alleen te maken heeft met een open bewustzijn (innerlijk weten en geestelijk ontwaakt zijn) maar ook (juist!) met onverwerkt geboortetrauma en andere jonge traumatiserende ervaringen, waardoor zij zich vervreemd voelen van zichzelf en de wereld.

En dat ieder van hen begreep, op een diepere laag, wat het betekent om je-zelf te zijn op aarde. Om je ziel te (gaan) leven. Van pijn naar Zijn.

En hoe is dat voor jou?